Loading

Đặng Văn Kiều

Tháng Ba 10, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Thân 1824 -…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Tự Đức, quê xã Phất Nạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Nhâm tí 1852 ông đỗ Hương tiến, sơ bổ Biên tu Viện Hàn lâm, rồi làm Đốc học tỉnh Bình Định, ông nổi tiếng văn học và rất giỏi về khoa lí số.

Năm Nhâm tí 1852 ông đỗ Cử nhân, Ất sửu 1865 ông đỗ Thám hoa, 41 tuổi, được thưởng một tấm kim khánh Hiển dương, sơ bổ Đốc học tỉnh Quảng Nam, Hàm Thị giảng. Sau được thăng án sát Quảng Bình, hàm Thị giảng học sĩ.

Canh ngọ 1870, ông về kinh giữ chức Chưởng giáo tôn học đường, sau sung chức Toản tu tại Quốc sử quán. Có tham dự việc hợp soạn Khâm định Việt sử. Ông ở Sử quán hơn 10 năm rồi mất.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ