Loading

Đặng Văn Hòa

Tháng Ba 10, 2021| Admin
Tên khác Đặng Văn Thiêm
Năm sinh Tân Hợi 1791 – Bính Thìn 1856
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Đại thần triều Nguyễn, còn có tên khác là Thiêm, hay Thiệu, quê làng Bác Vọng sau ngu làng Thanh Lương, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông là thân phụ danh sĩ Đặng Huy Tá, bác ruột Bố chánh Đặng Huy Trứ.

Năm Quí dậu 1813 đỗ cử nhân, sơ bổ tri huyện Hà Đông (thuộc tỉnh Quảng Nam) rồi thăng Lang trung bộ Binh, ít lâu sau làm Tham hiệp ở Thanh Hóa, Tả Thị lang bộ Binh, thăng Tham tri kiêm Hộ tào Bắc thành. Ông từng giữ chức Tổng đốc các tỉnh Nam Định, Hà Nội, Bình Định, rồi vào Gia Định, sau thăng Hiệp biện Đại học sĩ gia hàm Thái Bảo, từng làm Chủ khảo các kì thi Hội.

Đời Tự Đức (1853) ông làm Thượng thư bộ Hình, ít lâu sau thăng Văn minh điện Đại học sĩ, lãnh Thượng thư bộ Hộ, sung cơ mật viện Đại thần.

Năm 1856, ông bệnh mất tại chức, thọ 65 tuổi, được truy tặng Văn Minh Đại học sĩ, năm 1858 được liệt thờ vào đền Hiền lương ở triều đình. Ông là thông gia với vua Minh Mạng (con trai ông lấy công chúa thứ 34 tên Tĩnh Hòa).

Sách Thoái thực kí văn có ghi một số tư liệu về đời làm quan của ông và sự tích về sắc thần thờ công chúa Liễu Hạnh ở Thanh Hóa có nhiều điều kì diệu.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ