Năm sinh Đinh Sửu 1877 – Nhâm Ngọ 1942
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, người huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hiệu Nghiêu Giang, con Thám hoa Đặng Văn Kiều, đỗ cử nhân năm 1900 nên thường gọi là Cử Đặng. Năm 1904 ông tham gia phong trào Duy tân tại Nghệ tĩnh, có chân trong tổ chức “Minh xã” và “ám xã” của Ngô Đức Kế và Phan Bội Châu.

Tính ông cứng cỏi, ít phục người khác. Ông nhiệt thành yêu nước, hoạt động cứu nước hăng say, tích cực, bịi đày Côn Đảo năm Mậu thân 1908.

Năm 1921 ông được trả tự do, sống ở Sài Gòn một thời gian ngắn, sau đó về Huế sống với Phan Bội Châu, rồi về quê mất ở Hà Tĩnh. Khi sống ở quê, nhân cái chết của Phan Châu Trinh ở Sài Gòn, ông có làm hai bài thơ về “sống”, “chết”. Đặng Văn Bá giữ khí tiết cho đến ngày lìa đời, các đồng chí đều thương tiếc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nhữ Bá Sĩ

Tên khác Nguyên Lập – Nghi Am – Đạm Trai Năm sinh Đinh Mùi 1787- Đinh Mão 1867…
Chi tiết

Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam. Địa lý…
Chi tiết

Nguyễn Duy Cung

Năm sinh … – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Tống Phúc Hòa

Năm sinh … – Đinh Dậu 1777 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Ngụy Khắc Tuần

Tên khác Thiện Thủ Năm sinh Kỉ Mùi 1799 – Giáp Dần 1854 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…