[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Đặng Tuấn

Danh sĩ đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Triền Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Anh ông là Đồng Hãng, đỗ Hoàng giáp, ông thì đỗ cử nhân. Tương truyền; gặp ngày kị tổ, vợ ông cùng ngồi một chiếu với chị dâu; có người trong họ nói: “Vợ ông Cử lại được ngồi cùng chiếu với vợ ông Hoàng giáp à?” Vợ ông tức giận bỏ về, từ ấy nằng nặc giục chồng phải gắng thi cho đỗ tiến sĩ để khỏi bị người cười chê ông bèn đến hỏi ý với anh:

– Anh xem tài em có đỗ tiến sĩ được. không?

Người anh giận:

– Chú thấy ta đỗ Hoàng giáp, nên ngờ vực phải không?

– Không phải thế, anh liệu tài em đỗ được thì em sẽ cố gắng để vợ em cũng được mở mặt.

Nguời anh cười nói:

– Tiến sĩ như anh đây thì ít có lắm, còn các người ở trong triều thì sàng sàng như chú cả, có học hành gì bao nhiêu.

Ông nghe anh nói, hởn hở về bảo vợ:

– Được rồi, tôi sẽ đỗ tiến sĩ cho mà hãnh diện.

Thế rồi khoa sau ông đỗ tiến sĩ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..