Năm sinh … – Mậu Thìn 1928
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, người huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bạn đồng chí với Phan Bội Châu, chú ruột liệt sĩ Đặng Thái Thân. Ông nhiệt thành yêu nước, hăng say hoạt động lúc nào cũng tận tụy phục vụ Tổ quốc.

Năm Ất tị 1905, ông sang Nhật, Trung Hoa, đến năm Kỉ dậu 1909 trở về Xiêm (Thái Lan) phụ trách kinh tài cho tổ chức cách mạng ở trong và ngoài nước.

Năm Mậu thìn 1928, ông mất ở tỉnh Phi Chịt (Thái Lan). Văn thơ yêu nước của ông còn truyền tụng nhiều trong và ngoài nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Văn Khương

Tên khác Mười Đen Năm sinh Giáp Dần 1914 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành TP Hồ Chí…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Huân

Tên khác Thủ khoa Huân Năm sinh Bính Tí 1816 – Ất Hợi 1875 Tỉnh thành Tiền Giang…
Chi tiết

Đoàn Kiểm Điểm

Năm sinh … – Canh Thìn 1940 Tỉnh thành Lạng Sơn Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Quách Đàm

Tên khác Thông Hiệp Năm sinh Quí Hợi 1863 – Bính Dần 1926 Tỉnh thành TP Hồ Chí…