[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Toán

Năm sinh Giáp Tuất 1814 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Tự Đức, trước tên là Đặng Kim Toán, quê xã Hành Thiện, huyện Cao Thủy, tỉnh Nam Định.

Năm Đinh mùi 1847 đỗ cử nhân, năm sau Mậu thân 1848 ông đỗ phó bảng 34 tuổi. Ông ngồi chức Tuần phủ Ninh Bình, ông rất mực thanh liêm, sau thăng chức Thị lang được dân chúng xưng tặng là vị minh quan. Ít lâu, được bổ làm Tổng đốc Nghệ Tĩnh, ông sắp sửa lên đường thì bị bệnh mất tại quê nhà.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..