Năm sinh Giáp Tuất 1814 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Tự Đức, trước tên là Đặng Kim Toán, quê xã Hành Thiện, huyện Cao Thủy, tỉnh Nam Định.

Năm Đinh mùi 1847 đỗ cử nhân, năm sau Mậu thân 1848 ông đỗ phó bảng 34 tuổi. Ông ngồi chức Tuần phủ Ninh Bình, ông rất mực thanh liêm, sau thăng chức Thị lang được dân chúng xưng tặng là vị minh quan. Ít lâu, được bổ làm Tổng đốc Nghệ Tĩnh, ông sắp sửa lên đường thì bị bệnh mất tại quê nhà.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Thúc Hứa

Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Tân Mùi 1931 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Công Trừng

Năm sinh Ất Tị 1905 – Bình Dần 1986 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Quý

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Tổ nghề dệt gấm Việt Nam…