[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đặng Tiến Vinh

Danh thần đời Lê Thái tông, con Nghĩa quận công Đặng Huấn, không rõ năm sinh, năm mất, người làng Lương Xá, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông có chiến công được phong làm Tả Tư không, tước Hà Quận công.

Ông có 7 nguời con, nổi bật nhất là Đặng Thế Tài và Đặng Thế Khoa, chức vi kiêm cả tướng võ, tướng văn, một nhà danh tuớng, ít ai sánh bằng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..