Năm sinh Đinh Mão 1627 – Đinh Sửu 1697
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Chân tông, con Liêm quận công Đặng Thế Khoa, dòng dõi Nghĩa quận công Đặng Huấn, nguyên họ Trần, quê tỉnh Hà Đông.

Năm Giáp thân 1644 ông mới 17 tuổi được bổ làm trấn thủ Nghệ An càng lúc càng được chúa Trịnh tin dùng được chúa ban cho tên họ là Trịnh Thế (có sách chép là Trịnh Liễu). Dần dần làm đến Thái phó, tườc Yên quận công.

Năm Đinh sửu 1697 ông mất thọ 70 tuổi được truy tặng Thái tề và phong làm phúc thần.

Ông có 17 nguời con, năm người hiển đạt nhất là Tiến Sở, Tiến Lân, Tiến Luân, Tiến Trứ và Đình Tướng. Đặng Đình Tướng sau này nổi danh trong khoa cử và quan trường đương thời của nước ta.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Doãn Đạt

Tên khác Trần Đình Khanh Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 -… Tỉnh thành Nam Định Thời kì –…
Chi tiết

Đèo Ngoạn Mục

Đèo Ngoạn Mục Đèo Ngoạn Mục (Việt Nam) Đèo Ngoạn Mục hay đèo Sông Pha là đèo núi…
Chi tiết

Lê Thị Bính

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Nguyễn Thị Kim

Năm sinh Ất Dậu 1765 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…