Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Tân Mùi 1931
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, hiệu Ngọ Sinh, ông đỗ tú tài Hán học, nên cũng gọi là Tú Ngọ Sinh, hay Tú Hứa, quê ở làng Lương Điền, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ông là em ruột Đặng Nguyên Cẩn, một nhà anh em đều nhiệt thành yêu nước, cả các cháu của ông như Đặng Thị Hợp, Đặng Quỳnh Anh cũng đều tích cực hoạt động cách mạng.

Năm Ất tị 1905, ông xuất dương sang Nhật, sau được Phan Bội Châu phái về hoạt động ở Thái Lan. Giặc Pháp từng sai người sang mua chuộc ông, đều bị ông phản đối.

Tại Thái Lan, ông làm chủ nhiệm tờ Đồng Thanh xuất bản ở Ban Đọng, thuộc tỉnh Phi Chịt từ 1927 đến 1930.

Đến năm Tân mùi 1931, ông từ trần ở Oudoune thuộc khu đông bắc Thái Lan, thọ 61 tuổi.

Sinh thời ông có thay mặt các Việt kiều ở Thái Lan làm bài văn truy điệu các nghĩa dân, liệt sĩ, đã bỏ mình trong hai cuộc khởi nghĩa Yên Bái và Nghệ Tĩnh lời lẽ rất thống thiết được truyền tụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Công Trứ

Năm sinh Canh Tí 1600 – Ất Mão 1675 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Ma Phúc Trường

Tỉnh thành Tuyên Quang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Trung tông, quê…
Chi tiết

Phạm Quỳnh

Tên khác Thượng Chi – Hồng Nhân Năm sinh Nhâm Thìn 1892 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành…
Chi tiết

Cao Xuân Cẩm

Năm sinh Bính Ngọ 1906 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…