Năm sinh … – Nhâm Dần 1782
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cung phi chúa Trịnh Sâm, không rõ năm sinh, quê làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh.

Bà xuất thân nghèo khổ, nguyên là cô gái hái chè, sau về với chúa Trịnh, nên tục gọi là Bà Chúa Chè, được chúa Trịnh Sâm sủng ái, từ đó bà có quyền lớn. Bà sinh với chúa Tnnh một trai là Trịnh Cán nên càng được yêu thương hơn nữa.

Muốn con mình nắm quyền về sau, bà ngầm liên kết với Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo đề làm vây cánh, hầu lật đổ con trưởng chúa Trịnh là Trịnh Khải tức Trịnh Tông. Do đó có ca dao chế giễu:

Trăm quan có mắt như mờ,
Để cho Huy quận vào sờ chính cung.

Đục cùn thì giữ lấy tông,
Đục long cán gãy còn mong nỗi gì.

(Đục là ám chỉ chúa Trịnh, “tông” tức Trịnh Tông, “cán” chỉ Trịnh Cán).

Sau, đám kiêu binh tam phủ nổi loạn giết Trịnh Cán, bắt bà giam vào ngục. Được hai năm, trong lễ tế Tinh Đô vương Trịnh Sâm, bà mới được thả ra làm lễ tế chồng. Tế xong, bà đâm cổ tự vẫn chết. Đặng Thị Huệ là một người đàn bà gây ra nhiều tai ác trong phủ chúa Trịnh và triều đình hậu Lê, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, xã hội nước ta lúc bấy giờ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người Gia Rai

Người Gia Rai hay Jarai (Jrai) là một dân tộc cư trú ở vùng Tây Nguyên của Việt…
Chi tiết

Ngô Thì Nhậm

Tên khác Hello Doãn – Đạt Hiên – Hải Lượng Năm sinh Bính Dần 1746 – Quí Hợi…
Chi tiết

Ngô Giáp Đậu

Năm sinh Quí Sửu 1853 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Quảng Bình

Quảng Bình Tỉnh Tỉnh Quảng Bình Hố sụt 2 trong hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất…