[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Thế Khoa

Năm sinh Quí Tị 1593 – Bính Thân 1656
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thần tông, cháu Nghĩa Quốc Công Đặng Thuấn, con Tả tư không Hà Quận công Đặng Tiến Vinh, quê làng Lương Xá, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Xuất thân dòng dõi nhà tướng, ông được đề bạt vào hàng võ, năm Kỉ tị 1629 được phong Liêm Quận Công. Sang đời Lê Chân tông, Giáp thân 1644 ông kiêm trấn hai xứ Sơn Tây và Sơn Nam.

Năm Ất dậu 1645, ông tiến binh đánh quân Mạc ở Thái Nguyên, được gia chức Tả Đô đốc.

Năm Đinh hợi 1647, đổi làm Tả thị lang bộ Hộ và sung Bồi tụng dự bàn việc nước.

Năm Quí tị 1653, các viên chức phủ liêu đều bi kiện vì ăn hối lộ và bị đình nghi giảng chức, chỉ một mình ông vô can được chúa Trịnh khen ngợi, thăng lên Thượng thư bộ Binh, vào làm Tham tụng ở phủ chúa, nghiễm nhiên cùng với Nguyễn Nghi, Dương Trí Trạch đều làm Tể tướng.

Năm Bính thân 1656, tháng 2 ông mất, thọ 63 tuổi, được truy tặng Thiếu bảo, gia Phúc thần.

Phan Huy Chú bình phẩm “Thế Khoa là con nhà huân phiệt mà học vấn rộng rãi, giữ mình trong sạch, kiệm ước. Bọn nguời chạy chọt không một ai dám bén mảng tới cửa ông. Bấy giờ ai cũng ngợi khen”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..