Năm sinh Mậu Ngọ 1678 -…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Dật sĩ đời Lê Dụ tông, quê làng Bật Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà tĩnh.

Ông đỗ khoa Hoành từ năm 22 tuổi, sơ bổ Tri phủ Giáp Sơn, rồi đổi sang phủ Đông Trạch. Chán công danh, ông xin về hưu. Trong 18 năm không giao du với ai cả, chuyên tâm đọc sách, đặc biệt nghiên cứu Kinh Dịch.

Năm Quí hợi 1743, tuổi ông đã gần 70 mà triều đình vẫn còn yêu dùng, bổ ông làm Tham nghị tại Sơn Nam.

Ông còn để lại tác phẩm Châu dịch quốc âm giải nghĩa 2 quyển. Có bài tựa của Hạo Hiệp Nguyễn Kiều và tựa của Di Trai Võ Khâm Lân.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Trọng Khiêm

Năm sinh Tân Tị 1821 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Phú Thọ Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Lê Quang Quan

Tên khác Lê Tán Kế Năm sinh … – Ất Hợi 1875 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì…
Chi tiết

Nguyễn Kim

Năm sinh Giáp Ngọ 1467- Ất Tị 1545 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Phương

Năm sinh … – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…