[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Như Mai

Năm sinh … – Giáp Tuất 1874
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cận đại, lãnh tụ kháng chiến thời Pháp thuộc, nguời tỉnh Nghệ An.

Ông nhiệt thành yêu nước, đứng lên cùng Tú tài Trần Tấn chỉ đạo cuộc kháng chiến, lập chiến khu ở vùng Nghệ Tĩnh. Nghĩa quân Văn thân dưới sự đièu khiển của ông, thanh thế lừng lẫy. Ông truyền hịch Bình Tây sát tả, đốt phá những làng dân công giáo theo giặc Pháp.

Nam triều cấu kết với giặc Pháp cử Khâm sai Nguyễn Văn Tường và tổng thống quân vụ Lê Bá Thận đem quân hội với quân Pháp vây đánh.

Chống nhau suốt sáu tháng, dần dần nghĩa quân tan rã. Ông tử tiết trong năm Giáp tuất 1874.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..