[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đặng Nhữ Lâm

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, có công trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên, ông làm đến Đại phu, tận tụy lo nước thương dân.

Sang đời Trần Anh tông, ông hướng dẫn một phái đoàn đi sứ Mông – Nguyên, bị chúng bắt giữ lại suốt hai năm. Đến năm Tân sửu 1301, ông và phái đoàn mới được trả về nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..