[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đặng Ma La

Năm sinh Giáp Ngọ 1234 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Thái tông, quê làng Tụy Động, huyện Chương Đức, Hà Nội (nay thuộc thành phố Hà Nội).

Ông nổi tiếng văn học, gặp khi nhà vua cho thi Đình chọn nhân tài, ông ra thi năm Đinh vị 1247, mới 13 tuổi. Khoa này lấy đỗ Trạng nguyên là Nguyễn Hiền cũng mới 13 tuổi. Bảng nhãn là Lê Văn Hưu 17 tuổi, ông đỗ thứ ba tức Thám hoa.

Về việc khoa cử đời Trần, sau hai khoa Nhâm thìn 1232 và Kỉ hợi 1239, gọi là khoa Giáp và khoa Ất, đến khoa Đinh mùi 1247 này, mới bắt đầu lấy đỗ tam khôi. Như vậy ông và Nguyễn Hiền, Lê Văn Hưu nghiễm nhiên là tam khôi đầu tiên của nhà Trần và cũng là đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..