[11]-Nhà Đinh (968-980)

Đặng Huyền Quang

Pháp sư đời Đinh, không rõ tên, đạo hiệu Huyền Quang.

Ông được phong làm Sùng Chân uy nghi.

Đây là giai đoạn đầu tiên Phật giáo được triều đình công nhận và tăng sĩ có định cấp bậc. Ông và Tăng lục đạo sĩ Trương Ma-Ni cùng với Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu là ba nhân vật của Phật giáo nổi bật trong đời Đinh.

Bài liên quan

16 nhận xét

 1. Консультация психолога онлайн.
  Рейтинг психологов Рейтинг психологов.
  Консультация психолога. Приглашаем вас на консультации детского психолога.

  Консультация у психологов.
  Психолог,Психолог онлайн.
  Консультация психолога.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..