Loading

Đặng Hữu Tâm

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Nguyễn Phúc Ánh, làm Tri huyện, thuộc dinh Trấn Biên, nổi tiếng thanh liêm, chính trực, được nhân dân quí trọng.

Năm Canh tí 1780, tháng 7, nhân lễ khánh thành đạo chiến thuyền đóng vừa xong ở Trấn Biên, Quận công Đỗ Thanh Nhân cho sai nha đi các nhà dân bảo phải nạp quân lương. Dân chúng xôn xao, ông nghe chuyện, kháng khái can thiệp thẳng đến dinh Đỗ Thanh Nhân, khuyên không nên làm mất lòng dân. Đỗ Thanh Nhân quát nạt đuổi ông lui ra. Ông không dằn được, lớn tiếng đối chọi bị Đỗ Thanh Nhân thét bảo Đỗ Bảng giết chết.

Dân chúng cảm mến ông lấy làm thương xót dấy lên phản đối, bị Đỗ Thanh Nhân giết hại nhiều.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ