Năm sinh Giáp Dần 1854 – Ất Dậu 1885
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cận đại, có sách chép là Đặng Văn Phổ, con Đặng Huy Cát và công chúa Nguyễn Thị Tĩnh Hòa quê làng Bác Vọng, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay thuộc tỉnhThừaThiênHuế).

Ông đỗ cử nhân, làm quan đến Thị độc nội các.

Năm Ất dậu 1885, ông tham gia kháng chiến chống giặc Pháp. Chẳng dè người cùng họ phản bội, bắt ông nộp cho giặc. Triều đình Đồng Khánh và thực dân biết ông là con công chúa Huệ Phố cố ý mua chuộc ông hàng phục, để lung lạc sĩ phu và nhân dân. Ông bất khuất, chỉ xin tha cho cha, còn ông thì chịu chết. Quân Pháp tra tấn, ông không cung khai gì cả. Chúng đem ông xử chém. Ra pháp trường ông có bài thơ lưu lại:

“Tuyệt đại tài hoa tín thử thân.
Nhất sinh trung hiếu khuất nhi thân.
Nhi kim chính khí hoàn thiên địa,
Tinh phách thường tùy quân dữ thân”.

Bản dịch:

Tài hoa rất mực tự tin,
Trọn đời trung hiếu kinh quyền dám sai.
Trả chính khí lại đất trời,
Mà tinh phách vẫn theo hoài vua cha.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Đình Phùng

Tên khác Châu Phong Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Đào Công Chính

Năm sinh Kỉ Mão 1639 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Lê Bá Trinh

Năm sinh Mậu Dần 1878 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Công Đán

Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Trang tông, quê…