Loading

Đặng Hữu Điểm

Tháng Ba 2, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Nhân tông, làm đến Đại phu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, ông đã tích cực điều khiển các cơ sở để kịp thời ứng phó với tình hình, giành thắng lợi cho tổ quốc.

Năm Nhâm ngọ 1282, ông đi sứ nhà Nguyên, hiệp với Đại phu Lê Nổ hướng dẫn phái đoàn, trước dâng lễ cống, sau dò xét tình hình. Trở về nước, ông càng nỗ lực phục vụ dân nước, nên được sĩ phu trọng vọng kính yêu.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ