[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Hữu Bảng

Năm sinh … – Quí Sửu 1913
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, nặng lòng yêu nước, lìa gia đình trốn ra nước ngoài, vào học các trường võ bị để mưu tổ chức quân đội giải phóng nước nhà.

Ông học tập xuất sắc, không bao lâu ra hoạt động trong quân ngũ Trung Quốc, thăng đến Thiếu tá, phụ trách huấn luyện trong đạo quân của Lục Á Sâm ở Trung Quốc.

Về sau, ông từng góp sức cùng các đồng chí hoạt động cứu quốc. Khoảng năm 1913, nhân đưọc Tổng đốc Quảng Đông giao cho giữ vùng biên cảnh Long Châu, ông thừa dịp dấy binh đánh Pháp. Nhưng chí lớn không thành, ôm hận nơi đất khách cho đến ngày nhắm mắt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..