Năm sinh Tân Mùi 1751 – Canh Ngọ 1810
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần, Danh sĩ đời Gia Long, quê làng Phụng Cang, huyện Bồng Sơn (nay là ấp Vĩnh Phụng, xã Hoài Xuân), huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 16 tuổi ông đỗ Hương tiến, được Định vương Nguyễn Phúc Thuần bổ làm việc ở Viện Hàn lâm tại Phú Xuân. Sau, chúa Trịnh, nhà Tây Sơn đều có vời ông ra làm quan, ông đều từ chối.

Khi nghe Nguyễn Ánh hoạt động trong Nam, ông theo vào giúp, chuyên giữ việc từ lệnh. Gia Long lên ngôi, ông được cử làm phụ đạo trong cung, làm đến Thượng thư bộ Lễ.

Năm Canh ngọ 1810, ông mất, thọ 59 tuổi được truy tặng Tham chính, đến Ất dậu 1825, đời Minh Mạng lại truy tặng là Thiếu sư Hiệp biện đại học sĩ và lập đàn tế ông.

Đời Tự Đức, Nhâm tí 1852, được liệt thờ vào miếu Trung hưng công thần. Vợ ông là Nguyễn Thị Ngữ được đứng vào hạng liệt nữ.

Là một võ tướng, Đặng Đức Siêu còn là một nhà văn có tiếng đương thời. Sau khi ông mất còn để lại các tác phẩm:

Tự ti quản nhạc
Thiên Nam thế hệ chép việc từ đời Triệu tổ Nguyễn Kim đến đời Định vương Nguyễn Phúc Thuần.
Thượng sơn tứ hiệu
Hồi loan khải ca 9 khúc ca vịnh.
Tô Vũ tiết, Trương Lương trùy
Ngoài ra, các điển lệ trong triều đều do ông soạn định. Các văn tế Bá Đa Lộc, Võ Tánh và Ngô Tùng Châu đều do ông thảo.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Người Cống

Người Cống (tên gọi khác Xắm Khống, Mông Nhé, Xá Xeng) là dân tộc thiểu số cư trú…
Chi tiết

Đèo Làng Mô

Đèo Làng Mô Đèo Làng Mô (Việt Nam) Đèo Làng Mô là đèo trên đường tỉnh 128 ở…
Chi tiết

Lê Vĩnh Khanh

Năm sinh Kỉ Mão 1819 – Giáp Thân 1884 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Người Giẻ Triêng

Người Giẻ Triêng (Jeh-Tariang) là một dân tộc cư trú chủ yếu tại miền trung Việt Nam và…