[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Đình Lân

Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Có sách chép là Đặng Mậu Lân, em bà Chúa Chè ĐặngThi Huệ, tục gọi Cậu Trời vì thành tích “du đãng”, lộng hành không kiêng nể gì của ông ta.

Đương thời nhân dân xem Đặng Đình Lân là một con quỉ râu xanh, một hung thần. Trong Hoàng Lê Nhât thống chí, Ngô Thì Chí có viết về Đặng Đình Lân:

“…Thường thường Lân đem vài chục thủ hạ võ trang, đi nghênh ngang khắp kinh đô. Hễ gặp võng lọng, bất kì quan quan lớn nhỏ, chức tước gì, Lân cũng kiếm chuyện đánh một trận để làm nhục chơi. Được thế Lân lấy làm khoái trá

Đàn bà, con gái qua đường, người nào Lân vừa bụng, tức thì sai quân bắt vào hãm hiếp. Ai không chịu, Lân cắt hai đầu vú. Cha hay chồng các phụ nữ vô phúc nếu kêu ca lấy nửa lời, lập tức bị hung thần sai lấy kềm bẻ răng, có người bị đánh đến chết… “.

Về sau Đặng Đình Lân chết thảm khốc do nạn kiêu binh vào thời ấy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..