Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Có sách chép là Đặng Mậu Lân, em bà Chúa Chè ĐặngThi Huệ, tục gọi Cậu Trời vì thành tích “du đãng”, lộng hành không kiêng nể gì của ông ta.

Đương thời nhân dân xem Đặng Đình Lân là một con quỉ râu xanh, một hung thần. Trong Hoàng Lê Nhât thống chí, Ngô Thì Chí có viết về Đặng Đình Lân:

“…Thường thường Lân đem vài chục thủ hạ võ trang, đi nghênh ngang khắp kinh đô. Hễ gặp võng lọng, bất kì quan quan lớn nhỏ, chức tước gì, Lân cũng kiếm chuyện đánh một trận để làm nhục chơi. Được thế Lân lấy làm khoái trá

Đàn bà, con gái qua đường, người nào Lân vừa bụng, tức thì sai quân bắt vào hãm hiếp. Ai không chịu, Lân cắt hai đầu vú. Cha hay chồng các phụ nữ vô phúc nếu kêu ca lấy nửa lời, lập tức bị hung thần sai lấy kềm bẻ răng, có người bị đánh đến chết… “.

Về sau Đặng Đình Lân chết thảm khốc do nạn kiêu binh vào thời ấy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trương Văn Bền

Năm sinh Quí Mùi 1883 -… Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Khuất Văn Bức

Tên khác Tổng Chế Năm sinh … – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì –…
Chi tiết

Trần Phụ Dực

Năm sinh Ất Tị 1655 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà…
Chi tiết

Nguyễn Duy Hiệu

Tên khác Hường Hiệu Năm sinh Đinh Mùi 1847- Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì…
Chi tiết

Đèo Phú Mỹ

Đèo Phú Mỹ Đèo Phú Mỹ (Việt Nam) Đèo Phú Mỹ trên quốc lộ 27 ở vùng giáp…