Loading

Đặng Đình Gián

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Đại thần đời Lê Trung Hưng, dòng dõi Đặng Huấn, con Đặng Đình Tướng, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Lương Xá, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Nhà họ Đặng này trải mấy đời đều là quan lớn trong triều. Các anh em ông là Đình Hiền, Đình Quỳnh cũng đều hiển đạt. Ông làm Đốc phủ Sơn Nam, SơnTây, Kinh Bắc. Tước Đổng quận công.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ