[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đặng Chiêm

Danh sĩ đời Nhân tông (1443-1459). Dòng dõi Đặng Dung đời Hậu Trần, quê huyện Thiên Lộc (nay là Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh, sau dời ra ở xã Mạc Bồ, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Năm Quí dậu 1453, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ. Đời Lê Thánh tông ông làm đến Thừa Chính sứ ti Tham nghị ở đất Hóa Châu. Khi làm quan ông có dâng sớ điều trần 5 việc:

1. Tăng cường phòng thủ cửa bể Tư Dung (nay là cửa Tư Hiền tỉnh Thừa Thiên).
2. Lấp Nhuyễn hải khẩu (nay là cửa Thuận An ở Thừa Thiên).
3. Mở cửa bể Liên Cừ (nay thuộc xã Thủy Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
4. Bãi bỏ chức Nguyên đầu thuế sứ vì không ích lợi và hao tốn công quĩ.
5. Chiêu tập những người lưu 1ạc để đưa vào khai khẩn ruộng hoang ở châu Bố Chính (Quảng Bình).

Ông hết lòng mưu phúc lợi cho dân cho nước, được sĩ phu trọng vọng.

Con là Đặng Minh Khiêm nổi tiếng thơ văn đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..