[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Chất

Năm sinh Nhâm Tuất 1622 – Quí Hợi 1683
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hello tông, quê làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh, có sách chép là Đặng Công Chất.

Năm Tân sửu 1661, ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ, đứng đầu khoa này, ứng chế cũng đỗ đầu.

Ông bản tính ngay thẳng, nổi tiếng thông minh, hiếu học. Khi xuất chính rất mực thanh cần làm đến Tham tụng, Thượng thư bộ Binh, tước Tử, nhiều lần đi sứ nhà Minh.

Nhà vua vẫn thường vời ông vào cung điện giảng sách. Sau được phong Gia Tĩnh đại phu, Bồi tụng, Thượng thư bộ Lại, tước Bá.

Khi làm Đô đốc, Tổng tài ở Sử quán, ông hiệp với Hồ Sĩ Dương, Đào Công Chính, Thiềm Sĩ Lâm, Nguyễn Công Vọng đề tựa bộ sách Lam sơn thực lục, sửa lại và khắc bản in mới trong năm Bính thìn 1676. Ông cũng soạn bài văn bia ở đềnTrần Vô tức đền thờ Trần Thiên Chấn Võ đế quân ở phường Thụy Chương (Hà Nội).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..