[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đặng Cao

Thành hoàng làng Đình Lạp, không rõ năm sinh, năm mất, người thời đầu Bắc thuộc.

Nguyên thân phụ ông là một vị tù trưởng thuộc miền thượng du nước ta, có lòng yêu nước nên dấy quân chống xâm lăng, bị giặc giết chết. Ông nối chí cha, báo thù nhà đền nợ nước, gióng trống phất cờ khởi nghĩa. Nhưng thế cô, ông cũng hi sinh, nhân dân thương tiếc và lập đền thờ.

Sau được truy phong thành hoàng làng Đình Lạp tại quê hương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..