Năm sinh … – Giáp Dần 1914
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ cận đại, ông có lòng yêu nước, không rõ năm sinh, vốn là công chức cao cấp Sài Gòn, bí mật gia nhập hội Việt Nam Quang phục; và được đại hội nhóm tại Trung Quốc công cử ông cùng Lâm Đức Mậu làm ủy viên giao tế trong ban chỉ đạo Hội. Ngoài ra, ông còn được hội ủy cho việc vận động nhân dân ở Nam Kì gia nhập Hội nhằm khôi phục quyền độc lập dân tộc.

Khoảng tháng 6-1913, Kỳ Ngoại hầu Cường Để về nước, lưu trú tại nhà ông, nhà Trần Chánh Chiếu và khách sạn Lục tỉnh do bà Năm Long làm quản lí. Thời gian này, chính ông đã cấp giấy thuế thân giả cho Cường Để, mang tên một nông dân thường, để tiện đi các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Châu Đốc, vận động đồng bào chống Pháp.

Ông tận tụy hi sinh cho công cuộc cứu quốc. Về sau việc bại lộ ông trốn sang Hương Cảng chịu khốn đốn nhiều bề, vẫn kiên trung một lòng vì nước. Khoảng năm 1914, ông bị bắt và mất trong ngục.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Thân Văn Nhiếp

Tên khác Ngưng Chi – Lỗ Đình Năm sinh Giáp Tí 1804 – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành…
Chi tiết

Ngô Tưởng Đạo

Tên khác Ngô Thì Đạo Năm sinh Nhâm Tí 1732 – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Hồ Sĩ Tuần

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Thiệu Trị, Tự…
Chi tiết

Nguyễn Văn Hiển

Tên khác Chí Thiền – Như Hiền Năm sinh Tân Dậu 1861 – Quí Dậu 1933 Tỉnh thành…