Danh thần đời Lê Thánh tông, tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai (có sách chép là Đạo Trai); quê xã Lam Sơn, huyện Quế Dương. tỉnh Bắc Ninh. Ông là tổ phụ tiến sĩ Đàm Văn Triết, nổi tiếng thần đồng, thi Hương đỗ giải nguyên.

Năm Kỉ sửu 1469 ông mới 17 tuổi, ứng thí đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ. Ông có chân trong Tao Đàn nhị thập bát tú.

Lúc mới vào triều, làm Hàn lâm Hiệu lí, đến năm Quí mão 1483 làm Hàn lâm thị thư.

Năm Mậu thân 1488, ông sung chức chánh sứ sang nhà Minh, về được thăng Phó đô ngự sử.

Năm Quí sửu 1493, ông làm Thượng thư bộ Lễ kiêm Đông các đại học sĩ, bấy giờ ông soạn bài văn bia Chiêu lăng thần đạo.

Năm Kỉ mùi 1499, khi sứ Minh sang sách phong, ông phụng mạng tiếp sứ tại quán dịch, mọi nghi lễ đều do ông sắp đặt khiến sứ Minh phải khâm phục.

Năm Giáp tí 1504 Lê Hiến tông mất, ông cùng với Nguyễn Quang Bật theo di chiếu lập Thải tử Thuần lên ngôi tức Túc tông, kiên quyết không nhận vàng bạc của bà Kính phi đút lót để mưu sự truất phế. Vì thế khi Túc tông mất, ông bị vua kế vị là Uy Mục nghe theo lời dèm siểm của nội thần là Nguyên Nhự mà ghét bỏ, giáng làm Thừa tuyên sứ ở Quảng Nam; đưa đi một lượt với Nguyễn Quang Bật. Trên đường vào xứ Quảng, vừa đến sông An Lục (thuộc huyện Chân Phúc, tỉnh Nghệ An) ông lại bị Uy Mục cho người theo bắt ép phải tự sát, thế cùng ông đành tự vẫn chết, hưởng dương 53 tuổi. Nhưng sau đó, đình thần có người can thiệp vụ bức ông tự vẫn, khiến vua Uy Mục phải giết chết tên nịnh thần Nguyên Nhự.

Đến đời Lê Tương Dực, ông mới được truy phục quan tước và điếu tế.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Quốc Trân

Năm sinh Tân Mùi 1751 – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lê Tất Đắc

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Canh Dần 2000 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nông Văn Dền

Tên khác Kim Đồng Năm sinh Mậu Thìn 1928 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành Cao Bằng Thời…
Chi tiết

Nguyễn Nhuận

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Quí Cảnh

Tên khác Nguyễn Quí Kính Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Cũng gọi…