Thiền sư đời Lý Nhân tông, Pháp danh Ngộ Ấn, đời thứ 14 phái Võ Ngôn Thông.

Quê thôn An Li, làng Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Tương truyền: thân mẫu ông chửa hoang sinh ra ông, đem bỏ vào rừng. Nhờ có nhà sư họ Đàm (người Chiêm Thành) đem về nuôi. Năm 10 tuổi ông đã giỏi chữ Phạn; 15 tuổi thêm thông chữ Hán. Năm Đinh sửu 1037, ông 17 tuổi vào tu ở chùa Long An, sau được sư Quảng Trí truyền tâm ấn, ông đến ngọn Ninh Sơn tu trì.

Ông chủ trương thuyết Tam Bảo: “…Lấy thân làm Phật, lấy miệng làm pháp, lấy tâm làm thiền”.

Năm Mậu thìn 1088, ngày 14-6 ông mất, thọ 68 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like