[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đàm Khí

Thiền sư đời Lý Nhân tông, Pháp danh Ngộ Ấn, đời thứ 14 phái Võ Ngôn Thông.

Quê thôn An Li, làng Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Tương truyền: thân mẫu ông chửa hoang sinh ra ông, đem bỏ vào rừng. Nhờ có nhà sư họ Đàm (người Chiêm Thành) đem về nuôi. Năm 10 tuổi ông đã giỏi chữ Phạn; 15 tuổi thêm thông chữ Hán. Năm Đinh sửu 1037, ông 17 tuổi vào tu ở chùa Long An, sau được sư Quảng Trí truyền tâm ấn, ông đến ngọn Ninh Sơn tu trì.

Ông chủ trương thuyết Tam Bảo: “…Lấy thân làm Phật, lấy miệng làm pháp, lấy tâm làm thiền”.

Năm Mậu thìn 1088, ngày 14-6 ông mất, thọ 68 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..