Thiền sư đời Lý Thái tông, không rõ tên thật, năm sinh. Pháp danh là Cửu Chỉ, đời thứ bảy phái Võ Ngôn Thông, nguời huyện Phủ Đàm, phủ Chu Minh, tỉnh Bắc Ninh.

Thuở nhỏ ông hiếu học, đọc nhiều sách thường than rằng: “Khổng Tử, Mặc Tử, câu chấp về lẽ ; Lão Tử, Trang Tử đắm đuối về lẽ không. Những cách vụn vặt của thế tục đều không phải phương pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo không kể Không có thể kết liễu được cuộc sống thác, nhưng phải tự tu rất nghiêm nghặt mới được”.

Ông tham đạo với Định HươngTrường lão ở chùa Cam Ứng, núi Ba Sơn, rồi tiếp tục tu học ở chùa Quang Minh, núi Tiên Du.

Lý Thái tông ba lần cho vời, ông vẫn không đến, khiến vua phải thân tới chùa thăm hỏi. Sau, ông vui lòng về trụ trì ở chùa Diên Linh, núi Long Đội do Tể tướng Dương Đạo Gia xây dựng và mời ông.

Ông mất năm Đinh mùi 1067.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like