Thiền sư đời Bắc thuộc, quê ở Ái Châu (Thanh Hóa). Không rõ họ tên, pháp danh Đại Thặng Đăng. Tên cha Phạn là Ma-ha-gia-na Bát-địa-dĩ-ba.

Ông tư chất thông minh, thuở trẻ theo cha mẹ ra nước ngoài buôn bán, đi thăm các di tích Phật giáo, tại Ấn độ, ông phát nguyện tu hành nơi xứ Phật.

Ít lâu, có sứ bộ nhà Đường sang Ấn, ông được mời sang Trung Quốc để cùng nghiên cứu thêm đạo Phật ông từng theo học với thầy Tam Tạng Trần Huyền Trang tại chùa Từ Ân.

Ở Trung Quốc ngót 8 năm, ông lại trở về Nam Ấn, xuống Đông Ấn tu tập đến 12 năm nữa, ngụ ở xứ Đam Ma Lập Để. Sau ông mất tại chùa Bát Niết bàn thọ 60 tuổi. Còn đề lại công trình chú giải bộ Diên sinh luận và nhiều kênh khác.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like