[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đại Thặng Đăng

Thiền sư đời Bắc thuộc, quê ở Ái Châu (Thanh Hóa). Không rõ họ tên, pháp danh Đại Thặng Đăng. Tên cha Phạn là Ma-ha-gia-na Bát-địa-dĩ-ba.

Ông tư chất thông minh, thuở trẻ theo cha mẹ ra nước ngoài buôn bán, đi thăm các di tích Phật giáo, tại Ấn độ, ông phát nguyện tu hành nơi xứ Phật.

Ít lâu, có sứ bộ nhà Đường sang Ấn, ông được mời sang Trung Quốc để cùng nghiên cứu thêm đạo Phật ông từng theo học với thầy Tam Tạng Trần Huyền Trang tại chùa Từ Ân.

Ở Trung Quốc ngót 8 năm, ông lại trở về Nam Ấn, xuống Đông Ấn tu tập đến 12 năm nữa, ngụ ở xứ Đam Ma Lập Để. Sau ông mất tại chùa Bát Niết bàn thọ 60 tuổi. Còn đề lại công trình chú giải bộ Diên sinh luận và nhiều kênh khác.

Bài liên quan

15 nhận xét

 1. Индивидуальный подход к консультированию!
  Консультация у психолога
  Психотерапия онлайн! Услуги аналитического психолога, психотерапевта.
  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.

  Услуги консультации психолога.

  Консультация и лечение психотерапевта
  (психолога) Приглашаем вас на консультации
  детского психолога.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..