[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đại Nam

Thiền sư đời Trần mạt, có sách chép là Đại Nam. Không rõ họ tên, pháp danh Đại Nam.

Năm Tân dậu 1381 ông nhận lệnh triều đình thống suất tăng chúng trong nước đi đánh Chiêm Thành. Đạo quân toàn tu sĩ Phật giáo do ông điều động xông pha nơi chiến trường nói lên sự suy đồi của nhà Trần về mặt quân sự và tinh thần Phật giáo lúc ấy cũng sa đọa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..