[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đa Bảo

Thiền sư đời Lê Thái tổ, không rõ họ tên và năm sinh năm mất, thuộc phái Võ Ngôn Thông, đời thứ 5.

Ông vốn là đệ tử Khuông Việt Đại sư Ngô Châu Lưu. Trụ trì ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh.

Vua Lý thường vời ông vào triều hỏi đạo và các việc quan trọng, xem ông như một vị cố vấn. Nhà vua cũng có ban sắc trùng tu chùa Kiến Sơ đề tỏ lòng tôn kính, đãi ngộ ông.

Khi ông mất, truyền tâm pháp cho Định Hương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..