Trận Đánh

CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA

Trận bao vây tấn công Siracusa nổ ra vào giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến Peloponesus, là cuộc chiến giữa quân viễn chinh Athens với quân Siracusa và quân chi viện Sparta để tranh giành thành bang Siracusa bên bờ biển của đảo Sicile.

Năm 415 TCN, ngọn lửa chiến tranh một lần nữa được khơi dậy. Vì lợi ích của mình, Athens đã cử 3 vị tướng là As ibide, Nias is và Ramakes chỉ huy quân viễn chinh đi chiếm đảo Sicile. Sau khi đến nơi, quân Athens chiếm ngay được Catania để làm điểm trú chân tấn công vào Siracus a. Vừa tạm ổn, chủ tướng As ỉbide nhận được tin tượng thần trong thành Athens bị hủy hoại liền về nước điều tra s ự việc. Trên đường quay về, ông đã bỏ trốn theo phía Sparta. Quân Athens dưới s ự chỉ huy của hai chủ tướng còn lại tấn công vào cứ điểm quan trọng tại phía Bắc thành Siracus a, xây dựng tường thành bao vây Siracus a. Trong trận chiến đấu này, chủ tướng của quân Athens là Ramakes đã bị chết trận, Nias is trở thành thống s oái duy nhất của quân Athens . Ông chỉ huy hạm đội Athens tấn công vào cảng vịnh Siracus a, hình thành thế gọng kìm bao vây cả trên biển lẫn đất liền đối với Siracus a.

Tình hình tại Siracus a vô cùng nguy cấp. Sparta quyết định chi viện Siracus a, As ibide chính là người hiến kế s ách cho Sparta hành động; Theo đề nghị của ông ta, Sparta cử Gillebus đưa quân chi viện s ang Siracus a. Sau khi quân chi viện đến nơí, tình hình đã có s ự thay đổi ngược lại. Với kế hoạch chặt chẽ, Gillebus đã tổ chức liên quân Sparta và Siracus a phản công lại quân Athens , khép chặt vòng vây. Nias is đành phải cầu cứu về thành Athens , người Athens không cam tâm chịu thất bại đã phái một cánh quân viễn chinh thứ 2. Gillebus biết được tin này bèn quyết định tấn công vào hạm đội Athens trước khi quân chi viện Athens đến nơi. Khi cuộc chiến bắt đầu, Gillebus đồng thời tổ chức tấn công vào hạm đội và lục quân Athens , quân Athens dốc sức chống trả, không kịp phòng bị trên biển. Gillebus lập tức chỉ huy tàu chiến của Siracus a hành động, tấn công bất ngờ vào hải quân Athens . Các chiến thuyền của Siracus a với kết cấu cứng, nhanh chóng tấn công vào các tàu thuyền của Athens . Hạm đội của Athens trong chốc lát tan tác. Trận này, quân Athens đã bị thiệt hại 7 chiến thuyền. Tiếp đó, người Siracus a liên tiếp giành được thắng lợi trên chiến trường, trong khi tinh thần chiến đấu của binh lính Athens ngày càng xuống dôc, chỉ biết ngồi chờ quân chi viện đến. Không lâu s au, danh tướng Athens Demos tini đưa đội quân viễn chinh thứ 2 kết hợp với quân của Nias is . Việc có mặt của họ đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh s ĩ Athens . Quân Athens một lần nữa tập kích vào Siracus a ngay trong đêm, nhưng bị thất bại.

CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA

Demos tini thấy tình thế vô cùng bất lợi cho quân Athens nên đề nghị thừa lúc cảng vịnh hãy còn trong tay hải quân, Athens lập tức tổ chức rút quân. Nhưng Nias is lại không đồng ý mà kiên quyết tiếp tục chiến đấu. Sau này, hàng loạt quân chi viện của đồng minh Peloponnes us lần lượt kéo đến, Nias is thấy tình hình mỗi lúc tồi tệ, đành đồng ý rút quân. Đêm ngày 27-8-413 TCN, quân viễn chinh chuẩn bị lên tàu, bất ngờ xuất hiện nguyệt thực. Nias is cho rằng đây là điềm gở, quyết định lùi thời gian rút quân vào ngày khác. Trong khi đó, các tàu chiến của đồng minh quân Siracus a bao vây dày đặc, phong tỏa đường rút trên biển của quân Athens . Ngày 3-9, hai bên nổ ra trận chiến trên biển cuối cùng, 86 chiến thuyền của hải quân Athens đã bị phá hủy toàn bộ. Quân Athens vội vàng rút lui bằng đường bộ, nhưng dưới s ự bao vây truy đuổi của quân đồng minh Siracus a, Demos tini, Nias is và hơn 7.000 quân Athens đều bị bắt s ống làm nô lệ. Cuộc chiến tranh Athens viễn chinh Siracus a đã bị thất bại hoàn toàn.

 

Theo : lichsucogihay.com

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..