[15]-Nhà Hồ (1400-1407)[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Cù Xương Triều

Danh thần cuối đời Hồ – Hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Khai Đại 3 (Ất dậu 1405) đời Hồ Hán Thương, ông đỗ Cử nhân, sung Trị thiên đường hạ sinh.

Ông hết lòng coi sóc việc học trong nước, mưu ích lợi cho dân chúng. Kịp khi quân Minh xâm lược, ông ở ẩn giữ khí tiết không đầu phục giặc. Các nghĩa sĩ ở Hóa Châu lần lượt đứng lên dấy quân kháng chiến, ông cũng tham gia.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..