Tỉnh thành Cao Bằng
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Ông quê làng Mục Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay vẫn thuộc tỉnh Cao Bằng), sinh vào thời Lê Thần tông.

Khoảng năm Vĩnh Thọ (1658 – 1661) họ Mạc chiếm giữ tỉnh Cao Bằng, ông không phục, hô hào dân 2 tổng Thượng Pha và Phục Hòa dấy lên chống cự. Ông tự xưng là Thiên Hòa đóng giữ ở thành Phục Hòa. Quân Mạc tiến quân dữ dội, ông không chống nổi bị giết chết.

Tương truyền linh hồn ông hóa làm một con chim, tiếng kêu rất bi thảm. Dân chúng gọi là chim Thiên Hòa, để tưởng niệm ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Duy Ninh

Năm sinh … – Kỉ Mùi 1859 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Mạc Kính Vũ

Tên khác Mạc Kính Hoàn Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Vua lưu…