Truyện Ngụ Ngôn

Truyện ngụ ngôn là thể loại truyện văn học giáo huấn, ẩn dụ, triết lý một quan niệm nhân sinh, mang nội dung đạo đức.

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..