Lào..

Trong một lần tập quân sự tui có nghe được câu chuyện giữa 2 anh người Lào. 1…