Chi tiết

Treo biển

Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: “Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ…
Chi tiết

Hâm cứt.

Thức ăn nguội chúng ta có thể mang đi hâm cho nóng lại nhưng bạn đã nghe ai…
Chi tiết

Nước mắm hâm

Trong kho tàng truyện cười dân gian Việt Nam, nhưng câu truyện cười về thói sợ vợ lại…