Lang thang

Lang thang khắp dãi đất miền Nam Tìm sung tìm sướng cả cuộc đời Ngẫm nghĩ quê mình…

Chồng yêu

Lỗ mũi mười tám gánh long, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy…