Loading

[05]-Trưng Nữ Vương (40-43)

Xuân Nương

Tháng Hai 23, 2021 |

Tức Nàng Xuân, Nữ tướng thời Trưng vương, con gái vị thủ lãnh châu Đại Man, quê xã Hương Nha, nay thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú. Năm Kỉ hợi 39, cha và anh bà bị Thái thú Tô Định giết, bà cùng hai người anh còn sống sót cải trang trốn thoát, nương náu nơi thôn Tuế Phong (nay thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông). Bà vận động nhân dân căm thú giặc, tập hợp nhau lại chống giặc cứu nước. Chẳng bao lâu thanh thế lớn mạnh, bà kéo binh về Hát Môn tụ nghĩa, chiến đấu dưới cờ Trưng Vương. Năm Canh tí 40 dẹp xong giặc, bà được phong quan tước và kết duyên với em Thi Sách là Thi Bằng, nghiễm nhiên là em dâu của Trưng Vương. Hai vợ chồng được giao trấn giữ mạn sông Thao. Năm Quí mão 43 quân…    read more 

Trưng Trắc – Trưng Nhị

Tháng Hai 23, 2021 |

Nữ anh hùng dân tộc, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa giành độc lập trong thời Bắc thuộc lần thứ nhất. Con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (ngoại thành Hà Nội) không rõ năm sinh. Tương truyền gia đình bà chuyên nghề nuôi tằm, kéo tơ nên đặt cho hai chị em bà là Trắc (lứa đầu, lứa chắc) em là Nhị (lứa nhị). Cha mất sớm, nhờ mẹ là Trần Thị Đoan (tục danh Man Thiện) chăm sóc giáo dục, bà và em đều giỏi võ nghệ, nuôi chí lớn dựng lại cơ nghiệp Hùng Vương. Chồng bà là Thi Sách (con trai Lạc tướng Châu Diên) cũng là người nhiệt thành lo việc cứu nước, cứu dân. Năm Kỉ hợi 39, chồng bà bị Thái thú Tô Định giết, bà cùng mẹ và em tập họp các Lạc hầu, Lạc tướng kêu gọi quân dân đoàn kết, đánh…    read more 

Thi Sách

Tháng Hai 23, 2021 |

Nghĩa sĩ đời Trưng vương, sách Trưng nữ vương lịch sử của Hoàng Thúc Hội chép là Đặng Thi Sách. Người huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ, tự là Huyền. Năm 20 tuổi ông cưới Trưng Trắc. Hai nhà thuộc tầng lớp giàu có và nhiệt tình yêu nước, bất bình trước thân phận người dân mất nước. Ông vận động dân chúng nổi lên chống chế độ cai trị của quân nhà Hán. Dưới quyền ông có những người tài như Đô Dương, Lê Đình Lượng Phùng Thi Chính… Năm Giáp ngọ 34, vua nhà Hán sai Tô Định sang thay Tích Quang làm Thái thú quận Giao Chỉ, cai trị nhân dân ta rất hà khắc, ông phải dùng từ lệnh cảnh cáo (bản dịch): Phương Nam tuy nhỏ nhưng ức vạn sinh linh cũng là con đỏ của triều đình cả kẻ đi tuyên dương đức hóa,…    read more 

Man Thiện

Tháng Hai 23, 2021 |

Anh thư thời Bắc thuộc lần I, dòng dõi các vua Hùng. Mẹ nữ vương Trưng Trắc (Có sách chép nguyên họ tên bà là Trần Thị Đoan) Bà góa chồng từ khi còn trẻ, tận tụy nuôi dạy con. Vốn là nữ tướng tài giỏi, bà cũng dạy hai con gái nghề kiếm cung, việc trận mạc. Và chính bà đã cùng con đứng lên chiêu tập quân sĩ khởi nghĩa chống quân Hán cướp nước. Nơi bến Nam Nguyễn, bà chỉ huy toàn quân đánh đuổi quân giặc. Bà Trưng lên ngôi, bà được toàn thể quân dân tôn sùng trọng vọng. Quí mão 43, khi Mã Viện tiến công dữ dội, thấy các con lâm nguy, tuy tuổi đã già bà vẫn anh dũng dẫn một cánh quân xung trận, và hi sinh trong cuộc chiến cuối cùng. Nơi bà hi sinh, từ đấy có tên là mả Dạ, và…    read more 

Lê Chân

Tháng Hai 23, 2021 |

Nữ tướng thời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng An Biên (tục gọi làng Vẻn), huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Thân phụ bà bị Thái thú Tô Định giết. Quyết báo phục thù nhà nợ nước, bà cùng các nữ tướng theo giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Trong các trận đánh, bà thường được cử đi tiên phong, dũng cảm có tiếng. Đuổi được quân xâm lược. Trưng nữ vương rất trọng vọng bà, giao cho coi việc quốc phòng. Để nung chí chiến đấu của dân quân, bà thường mở cuộc thi võ và diễn võ hai ba ngày liên tiếp. Tương truyền bà đã nghĩ ra môn thề thao đánh phết còn lưu đến ngày nay. Tân sửu 41, Hán Quang Võ lại sai Mã Viện sang xâm chiếm. Bà quyết chiến với giặc nhiều trận ác liệt, tử trận nơi cánh…    read more 

Hoàng Thiều Hoa

Tháng Hai 23, 2021 |

Có sách chép sai là Hoàng Thiếu Hoa, không rõ năm sinh, năm mất. Nữ tướng đời Trưng vương, quê huyện Gia Hưng, tỉnh Thanh Hóa. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà nhiệt thành đóng góp công lao, tận tụy phụng sự dân tộc. Chính bà và bà Lê Chân nhận nhiệm vụ huấn luyện đoàn Nương tử quân và thường tổ chức môn thể thao “Đánh phết ‘ còn lưu truyền đến nay. Kháng chiến thành công, Trưng vương phong bà là Đông cung tướng quân. Khi được phong tặng bà khiêm tốn: “Tôi là người con gái cô đơn có cần chức tước làm chi. Quí hồ làm hết phận sự mình đối với đất nước là đủ vui rồi”. Tại làng Hiếu Quan, huyện Tam Nông, còn có đền thờ bà, hàng năm ngày 12-13 tháng giêng là ngày hội giỗ long trọng tưởng nhớ bà.

Đỗ Năng Tế

Tháng Hai 23, 2021 |

Liệt sĩ thời Trưng vương, quê làng Thượng Hiệp, phủ Quốc Oai (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Ông được Lạc tướng Mê Linh vời đến, giao phó việc dạy hai người con gái Trưng Trắc và Trưng Nhị. Về sau, ông và vợ là Cẩm Nương trực tiếp giúp hai bà xướng nghĩa, động viên nhiều tù trưởng, quan làng vùng sông Đáy dọc núi Ba Vì hưởng ứng và góp phần tổ chức đội quân, phát động cuộc khởi nghĩa đuổi giặc cứu nước. Mã Viện đem quân sang xâm lược, vợ chồng ông đã già yếu vẫn tích cực chiến đấu. Khi Hai Bà Trưng hi sinh, ông lui về Thượng Hiệp, tử tiết.

Đô Dương

Tháng Hai 23, 2021 |

Lão tướng đời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Châu Diên, quận Giao Chỉ. Năm Kỉ hợi, Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết, ông hiệp binh với nhà họ Trưng khởi nghĩa. Năm Quí mão 43, sau khi chị em Trưng vương thất trận tự vẫn ở sông Hát Giang, ông vẫn cố thủ huyện Cư Phong, thuộc quận Cửu Chân, toan liên kết với quân Lâm Ấp và Tây Đồ Di để tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Mã Viện tiến quân đến chỗ sông Mã hợp lưu với Lương Giang, rồi chia làm hai đạo, một đạo đi ngược dòng Lương Giang thẳng tới Cư Phong, một đạo theo dòng sông Mã xuống đến Vô Biên. Toán quân Hán đánh Cư Phong, đêm ngày vây chặt. Ông chống không nổi, quân dân chết rất nhiều nên đành ra hàng…    read more 

Đinh Lượng

Tháng Hai 22, 2021 |

Hào kiệt trong thời Trưng vương, quê ở thôn Phúc Nghĩa, tỉnh Sơn Tây (nay là Sơn Tây). Ông giỏi võ nghệ, tính hào hiệp, nổi tiếng anh hùng. Tương truyền: nghe đồn cô gái Phùng Thị Chính là bậc nữ trung hào kiệt ông đến viếng thăm thử tài, rồi nên duyên chồng vợ. Khi Hai bà Trưng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, vợ chồng ông hưởng ứng, oanh liệt chống xâm lăng. Nhất là vợ ông lắm phen vào sinh ra tử, quyết chí liều mình đuổi giặc. Đến lúc thế cùng, Trưng vương tuẫn tiết vợ ông cũng tử tiết, ông đánh nhau với giặc một trận cuối cùng đẫm máu, bỏ mình trong trận.

Đào Đạo – Đào Đạt

Tháng Hai 22, 2021 |

Nghĩa sĩ đời Trưng vương, hai anh em, em là Đào Đạt, anh là Đào Đạo – đều giỏi võ nghệ có lòng yêu nước, có tinh thần cao thượng cứu khó, phò nguy, tận tâm thương yêu dân nước. Quê làng Kì Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trước cuộc khởi nghĩa Trưng Vương, hai anh em ông vẫn từng tập họp nghĩa quân đánh phá quân xâm lược, và sau đó ủng hộ cuộc khởi nghĩa của toàn dân do hai bà Trưng lãnh đạo. Sau khi hai anh em ông mất, dân chúng cũng có lập đền thờ làng Kì Sơn còn phụng tự tại đình.

Châu Bá

Tháng Hai 22, 2021 |

Viên tướng dũng cảm kháng chiến đuổi quân xâm lược trong thời Trưng vương. Sau khi Trưng vương bại binh tử nghĩa nơi sông Hát, ông vẫn chỉ huy một cánh quân cương quyết đánh đuổi quân cướp nước đến cùng, lập chiến khu tại vùng Vô Thiết (cũng gọi là Vô Công) thuộc quận Cửu Chân (Thanh Hóa). Mã Viện xua quân tấn công, cho người chiêu dụ ông đầu hàng. Ông một mực không đổi chí biến tiết. Toàn thề nghĩa quân dưới quyền ông đều hi sinh.

Cao Doãn

Tháng Hai 22, 2021 |

Tham mưu trưởng thủy lục quân của hai bà Trưng, không rõ năm sinh, năm mất. Thân phụ ông là một vị huyện lịnh có lòng yêu nước, bị quan lại nhà Hán giết, vì không chịu thu thế và quanh năm không chịu trình báo sổ sách. Khi ấy ông mới lên 5 tuổi, sống cơ cực với mẹ, lưu lạc nhiều nơi phải đến khu Bảo Tháp, trang Đông Cứu, thuộc hạt Gia Bình, mẹ con ông được nhân sĩ Nguyễn Công Tín giúp đỡ. Ít lâu, mẹ mất, ông vẫn nương náu với Nguyễn Công Tín, học thông văn võ, được họ Nguyễn yêu chuộng, gả con gái út là Nguyễn Đào Nương cho. Bấy giờ, Thái thú Tô Định ép Nguyễn Công Tín, buộc phải cho hắn rước Nguyễn Đào Nương về dinh. Bị từ khước, Tô Định sai người giết chết Nguyễn Công Tín. Vợ…    read more 

Bát Nạn

Tháng Hai 22, 2021 |

Công chúa, cũng gọi là Bát Nàn, có sách chép là Bát Não. Theo truyền thuyết và theo thần tích làng Tiên La, huyện Duyên Hà, tỉnh Thái Bình, cùng thần tích thờ miếu ở xa Phượng Lâu, huyện Phù Ninh – nay thuộc Vĩnh Phú (thần tích do danh thần thái hậu Lê là Hàn Lâm đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn): Bát Nạn công chúa là vị anh thư thời Trưng Vương. Bà vốn là con của Võ Công Chất và Hoàng Thị Mầu. Thân phụ bà là hào trưởng ở Phượng Lâu. Khi bà chào đời, cha mẹ đặt tên là Thục, về sau bà nổi tiếng tài sắc, tục gọi Thục nương. Bà có chồng là Phạm Danh Hương (có sách chép là vi Lạc hầu Trương Quân) quê ở Đức Bác (tức Liệp Trang, huyện Lập Thạch). Vợ chồng bà đều có lòng yêu…    read more 

An Bình Lý

Tháng Hai 22, 2021 |

Liệt sỹ đời Trưng Vương, không rõ năm sinh, năm mất và quê quán. Em trai út của ba vị anh thư Đạm Nương, Hồng Nương và Thanh Nương, con quan huyện lệnh họ Lê, trấn nhậm Tam Dương. Ông cùng ba người chị ngày đêm luyện tập sĩ tốt, kết giao hào kiệt lựa chọn người tài để cầm quân khởi nghĩa. Khi Hai Bà Trưng phát động cuộc đánh đuổi quân cướp nước, chị em ông hơn quân hưởng ứng với các đạo binh của Thánh Thiên, Lê Chân, Bát Nạn, tiến công như vũ bão. Đuổi xong Tô Định, khôi phục non sông, người chị cả của ông là Đạm Nương được Trưng Vương phong làm Tả đạo tướng quân; còn ông lãnh trọng trách đóng binh trấn giữ Tam Dương, Quất Lưu. Đến năm Quí mão 43, ngày 11 tháng 11, Hồng Nương và Thanh Nương…    read more 

[NBLSVN] Trưng Nữ Vương (40-43)

Trưng Nữ Vương (40-43) Kinh đô Mê Linh, 3 năm Thái thú Tô Định đã giết chết Thi Sách, con quan Lạc tướng Chu Diên, là chồng của Trưng Trắc, con quan Lạc tướng Mê Linh. Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị nổi dậy đánh đuổi Tô Định phải bỏ chạy về nước. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp phố cũng nổi lên theo về với Hai Bà Trưng. Đất nước sạch bóng quân thù, cả nước suy tôn Trưng Trắc lên làm vua là Trưng nữ Vương đóng đô ở Mê Linh. Trưng nữ Vương ra lệnh miễn thuế khóa cho dân hai năm. Năm Tân Sửu (41). Nhà Hán sai Mã Viện đưa 20 vạn quân sang xâm lược nước ta. Trưng nữ Vương và các tướng lĩnh của hai Bà Trưng đã đưa quân ra chống giặc từ biên giới, trước thế giặc rất…    read more 

Hỗ trợ