Loading

[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Thủ Độ

Tháng Hai 25, 2021 |

Thái sư đời Trần, nhân vật đầu não trong việc sáng lập nhà Trần, quê làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ông có tài chính trị, nhân thời loạn cùng với người trong họ là Trần Lý, Trần Thừa ra sức giúp thái tử Sảm nhà Lý chống các cuộc khởi loạn. Trần Lý gả con gái là Trần Thị Dung cho Thái tử Sảm, do đó khi thái tử Sâm phục nghiệp lên ngôi tức Lý Huệ tông, dòng họ Trần được trọng dụng. Trần Thủ Độ được phong làm Điện tiền chỉ huy sứ trong năm 1224, sau đó cai quản các đạo quân bảo vệ kinh thành. Khi Lý Huệ tông nhường ngôi cho con gái là Chiêu Thánh công chúa Lý Phật Kim (tức Lý Chiêu Hoàng), Trần Thủ Độ cùng…    read more 

Trần Liễu

Tháng Hai 25, 2021 |

Thân vương nhà Trần, anh Trần Thái tông, cha Võ Thành vương Trần Doãn và Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Cuối đời Lý, ông có tước phong là Phụng Càn vương, đến khi Trần Thái tông dựng nghiệp, phong ông là Hoài vương, vợ ông là Thuận Thiên công Chúa. Năm Đinh dậu 1237, Thái úy Trần Thủ Độ bắt Trần Cảnh phải bỏ Lý Chiêu Hoàng mà lấy Thuận Thiên công chúa lúc ấy đang có mang. Trần Liễu tức giận nổi lên chống lại, Thái tông cũng phản đối chuyện thương luân bại lí, đang đêm bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử ở với Phù Vân Quốc sư. Trần Thủ Đô đem quân ép Thái tông phải trở về. Mặt khác, Thủ Độ điều động tướng sĩ đánh Trần Liễu. Liệu thế không chống cự nổi, Trần Liễu đành khuất phục. Thái tông gia phong ông…    read more 

[NBLSVN] Nhà Trần (1225-1400)

Nhà Trần (1225-1400) Quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Thăng Long, 175 năm, 12 đời vua 1. Trần Thái Tông (Trần Cảnh, 1225 – 1258) Sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần – 1218, con thứ của ông Trần Thừa và bà họ Lê. Tổ tiên Nhà Trần là Trần Kính vốn gốc ở Đông Triều (Quảng Ninh) chuyên nghề đánh cá, đến ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường (nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), sinh ra Trần Hấp, Trần Hấp sinh ra Trần Lý. Trần Lý sinh ra Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thị Dung. Trần Thủ Độ là cháu họ, được Trần Lý nuôi nấng từ nhỏ coi như con. Trần Thừa sinh ra Trần Liễu và Trần Cảnh là con trai, sau có mối tình với cô thôn nữ ở thôn Bà Liệt tên là Tần, sinh ra…    read more 

Hỗ trợ