Loading

[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Bảo Giác

Tháng Hai 24, 2021 |

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ họ tên, pháp danh Bảo Giác (sư Bảo Giác này với sư Bảo Giác – thân phụ sư Viên Thông Nguyễn Nguyên ức – là hai người khác nhau). Ông là bạn tâm giao và cũng là người đã dẫn dắt Thiền sư Tĩnh Giới (Châu Hải Ngang) trong việc tu học và hoằng dương đạo pháp đương thời. Năm Chính Long Bảo ứng 11 (Quí tị 1173), ông viên tịch. Trước lúc mất, ông có đọc bài kệ cho Tĩnh Giới nghe: “Vạn pháp qui không vô sở y, Qui tích chân như mục tiền kì. Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, Thủy thủy tâm nguyệt dãn tâm nghi. “ Bản dịch: Muôn pháp về không, không tựa nương Chân như trước mắt, một con đường. Cái tâm liễu ngộ khôn nơi chỉ Như bóng trăng rằm đáy đại dương

Bản Tịch

Tháng Hai 24, 2021 |

Thiền sư đại Lý Thánh tông, không rõ họ tên, pháp danh Bản Tịch (Sách Thiền sư Việt Nam thì chép: ông họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật). Quê làng Tây Kết (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) dòng dõi Nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha. Ông xuất gia từ nhỏ, làu thông kinh điển. Về sau ông thụ nghiệp với Đào Tuấn Chân, ở chùa Hoa Quang, rồi đến trụ trì ở chùa Chúc Thành. Lý Thánh tông từng sai sứ vời ông về kinh, ông từ chối; sư Nguyễn Khánh Hỉ từng đến tham học nơi ông. Năm Thiệu Minh 2 (Kỉ vị 1139) đời Lý Anh tông, ngày 14 tháng 6 ông viên tịch. Ông là tác giả một số bài thơ Thiền có giá trị.

Âu Đạo Huệ

Tháng Hai 24, 2021 |

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ tên thật và năm sinh, pháp danh Đạo Huệ, quê ở hương Chân Hộ, đất Như Nguyệt, tỉnh Bắc Ninh (nay là tỉnh Bắc Ninh). Từ thuở trẻ ông tu ở chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc, thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn là tỉnh Bắc Ninh). Năm 25 tuổi, cảm đức vị sư Ngô Pháp Hoa ở chùa Phổ Minh, ông đến đấy cùng tu học, trở thành người đứng đầu thế hệ thứ chín dòng thiền Quan Bích. Ông là người hiểu sâu giáo lí đạo Phật, lại thông suốt pháp “tam giáo” và “tam muội”. Năm Đại Định 20 (Kỉ mào 1159) Lý Anh tông cho sứ mời ông vào kinh thăm bệnh cho công chúa Thụy Minh. Ông ở lại chùa Báo Thiên và mở trường dạy học tại đấy, học trò có hơn nghìn…    read more 

[NBLSVN] Nhà Lý (1010-1225)

Nhà Lý (1010-1225) Quốc hiệu Đại Cồ Việt đến năm 1054 sau đổi thành Đại Việt, kinh đô Thăng Long, 215 năm, 9 đời vua 1. Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn 1010 – 1028) Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh), mẹ họ Phạm, sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất (974), mẹ chết khi mới sinh, thiền sư Lý Khánh Văn nhận làm con nuôi, Lý Công Uẩn thông minh và có chí khí khác người ngay từ nhỏ. Nhờ sự nuôi dạy của nhà sư Lý Khánh Văn và Lý Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn trở thành người xuất chúng, văn võ kiêm toàn, làm đến chức Điện tiền chỉ huy sứ, khi Lê Ngọa Triều mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu Thuận Thiên, vẫn lấy Quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô tại…    read more 

Hỗ trợ