[05]-Trưng Nữ Vương (40-43)

 • Xuân Nương

  Tức Nàng Xuân, Nữ tướng thời Trưng vương, con gái vị thủ lãnh châu Đại Man, quê xã Hương Nha,…

  chi tiết
 • Trưng Trắc – Trưng Nhị

  Nữ anh hùng dân tộc, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa giành độc lập trong thời Bắc thuộc lần thứ nhất.…

  chi tiết
 • Thi Sách

  Nghĩa sĩ đời Trưng vương, sách Trưng nữ vương lịch sử của Hoàng Thúc Hội chép là Đặng Thi Sách.…

  chi tiết
 • Man Thiện

  Anh thư thời Bắc thuộc lần I, dòng dõi các vua Hùng. Mẹ nữ vương Trưng Trắc (Có sách chép nguyên…

  chi tiết
 • Lê Chân

  Nữ tướng thời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng An Biên (tục gọi làng Vẻn), huyện…

  chi tiết
 • Hoàng Thiều Hoa

  Có sách chép sai là Hoàng Thiếu Hoa, không rõ năm sinh, năm mất. Nữ tướng đời Trưng vương, quê huyện Gia…

  chi tiết
 • Đỗ Năng Tế

  Liệt sĩ thời Trưng vương, quê làng Thượng Hiệp, phủ Quốc Oai (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Ông được Lạc tướng…

  chi tiết
 • Đô Dương

  Lão tướng đời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Châu Diên, quận Giao Chỉ. Năm Kỉ hợi,…

  chi tiết
 • Đinh Lượng

  Hào kiệt trong thời Trưng vương, quê ở thôn Phúc Nghĩa, tỉnh Sơn Tây (nay là Sơn Tây). Ông giỏi võ…

  chi tiết
 • Đào Đạo – Đào Đạt

  Nghĩa sĩ đời Trưng vương, hai anh em, em là Đào Đạt, anh là Đào Đạo – đều giỏi võ nghệ…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..