[20]-Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

 • Vũ Huy Tấn

  Tên khác Võ Huy Liễn – Nhất Thủy Năm sinh Kỉ Tị 1749 – Canh Thân 1800 Tỉnh thành Hải…

  chi tiết
 • Võ Tánh

  Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Võ Di Nguy

  Năm sinh Ất Sửu 1745 – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Uông Sĩ Điển

  Tên khác Uông Sĩ Dư – Uông Sĩ Lăng Năm sinh Đinh Tị 1737 – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành…

  chi tiết
 • Trương Công Hello

  Năm sinh Đinh Mùi 1727- Canh Thân 1800 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) –…

  chi tiết
 • Trần Quang Diệu

  Năm sinh … – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) – Nhà…

  chi tiết
 • Phan Huy Trấn

  Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) – Nhà…

  chi tiết
 • Nguyễn Thiếp

  Tên khác Quang Thiếp Năm sinh Quí Mão 1723 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Nễ

  Năm sinh Tân Tị 1761 – Ất Sửu 1805 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Nguyễn Huy Lượng

  Năm sinh … – Mậu Skinny 1808 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) – Nhà…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..