[20]-Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

 • Phạm Khiêm Ích

  Năm sinh Kỉ Dậu 1679 – Canh Thân 1740 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Phạm Hữu Kính

  Năm sinh Ất Sửu 1745 -… Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời…

  chi tiết
 • Phạm Giáp

  Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, tự Thiên Nhất…

  chi tiết
 • Phạm Đình Trọng

  Năm sinh Giáp Ngọ 1714 – Giáp Tuất 1754 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Phạm Đình Đạt

  Năm sinh … – Mậu Thân 1788 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng…

  chi tiết
 • Phạm Công Trứ

  Năm sinh Canh Tí 1600 – Ất Mão 1675 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Ninh Tốn

  Tên khác Hello Chí – Mẫn Hiên – Chuyết An – Chuyết Sơn cư sĩ Năm sinh Quí Hợi 1743…

  chi tiết
 • Ninh Sản

  Tên khác Dã Hiên – Hello Tăng Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ…

  chi tiết
 • Ninh Địch

  Năm sinh Đinh Mão 1687-… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần đời Lê…

  chi tiết
 • Ninh Đạt

  Năm sinh Mậu Ngọ 1618 -… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần đời…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..