[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)

 • Vũ Mộng Nguyên

  Tên khác Vi Khê – Lạn Kha Ông Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh…

  chi tiết
 • Vũ Hữu

  Năm sinh Đinh Tị 1437- Canh Dần 1530 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh…

  chi tiết
 • Võ Thị Thiết

  Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Tiết phụ đời Lê Thánh tông, quê huyện Nam…

  chi tiết
 • Võ Quỳnh

  Tên khác Vũ Quỳnh – Thủ Phác – Viên Ôn – Đốc Trai – Yến Xương Năm sinh Canh Ngọ…

  chi tiết
 • Võ Phong

  Tên khác Trạng Vật Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Đô vật nổi tiếng, Trạng…

  chi tiết
 • Võ Như Tô

  Tên khác Vũ Như Tô Năm sinh … – Đinh Sửu 1517 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Triều…

  chi tiết
 • Võ Dương

  Tên khác Võ Dịch Năm sinh Nhâm Thìn 1472-… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…

  chi tiết
 • Võ Duệ

  Tên khác Võ Nghĩa Chi Năm sinh Mậu Tí 1468 – Nhâm Ngọ 1522 Tỉnh thành Phú Thọ Thời kì…

  chi tiết
 • Trịnh Lỗi

  Năm sinh … – Giáp Dần 1434 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng…

  chi tiết
 • Trịnh Khả

  Năm sinh Kỉ Mão 1399 – Tân Mùi 1451 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..