[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

 • Xa Khả Tham

  Cũng gọi là Xa Kha Sâm, Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, không rõ năm sinh năm mất.…

  chi tiết
 • Trần Lựu

  Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, không rõ năm sinh năm mất. Con nghĩa sĩ Trần Lượng đời…

  chi tiết
 • Phạm Văn Xảo

  Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, quê ở miền Kinh Lộ, tức vùng kinh đô Thăng Long (nay thuộc…

  chi tiết
 • Phạm Vấn

  Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).…

  chi tiết
 • Nguyễn Chích

  Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là trọng thần giữ phần đất phía Nam của triều Lê sơ,…

  chi tiết
 • Lê Ngân

  Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Nhiệt…

  chi tiết
 • Nguyễn Cảnh Dị

  Anh hùng liệt sĩ kháng Minh trong đời vua Trùng Quang, quê làng Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An (nay là Nam…

  chi tiết
 • Nguyễn An

  Công trình sư đời Trần Thuận tông, không rõ quê quán. Năm Đinh hợi 1407, giặc Minh sang xâm chiếm…

  chi tiết
 • Ngô Đễ

  Võ tướng theo giúp Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, không rõ năm sinh, năm mất, được cho theo họ…

  chi tiết
 • Lê Lộ

  Võ tướng đời Lê Thái tổ. Con thứ hai của Trung Túc vương Lê Lai. Ông nhiệt thành phò tá Bình…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..