Chi tiết

Hoàng Kế Viêm

Tên khác Hoàng Tá Viêm Năm sinh Canh Thìn 1820 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Quảng Bình…
Chi tiết

Hoàng Đạo Thành

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Sử…
Chi tiết

Hồ Xuân Lan

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Người…
Chi tiết

Hồ Lệ

Năm sinh Mậu Thân 1848 – Ất Tị 1905 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đoàn Tử Quang

Năm sinh Kỉ Mão 1819 – Ất Sửu 1925 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đỗ Đăng Tuyển

Năm sinh Ất Mão 1856 – Tân Hợi 4/4/1911 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đinh Nho Quang

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Dòng…
Chi tiết

Đinh Công Tráng

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Châu Thuợng Văn

Năm sinh Bính Thìn 1856 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Châu Mạnh Trinh

Tên khác Chu Mạnh Trinh Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Ất Tị 1905 Tỉnh thành Hưng Yên…
Chi tiết

Cao Xuân Dục

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Quí Hợi 1923 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Cao Đạt

Năm sinh … – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Cầm Bá Thước

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Bùi Như Quảng

Tên khác Đốc Đen Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp…
Chi tiết

Bùi Dị

Tên khác Bùi Văn Dị Năm sinh Mậu Thìn 1832 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Hà Nam…