Thời kỳ lịch sử

 • Đàm Quang Thiện

  Năm sinh Mậu Thân 1908 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Quảng Ninh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Đái Đức Tuấn

  Tên khác Tchya Năm sinh Mậu Thân 1908 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp…

  chi tiết
 • Dương Văn Minh

  Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Tị 2001 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Dương Tụ Quán

  Tên khác Khái Sinh, Mễ Dương, Trúc Nhân Năm sinh Tân Sửu 1901 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Hưng…

  chi tiết
 • Dương Tử Giang

  Tên khác Nguyễn Tấn Sĩ Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Bính Thân 1956 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì…

  chi tiết
 • Dương Tấn Tươi

  Năm sinh Đinh Mùi 1907-… Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) – Nước Việt Nam…

  chi tiết
 • Dương Quảng Hàm

  Năm sinh Mậu Tuất 1898 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Dương Quang Đông

  Tên khác Dương Văn Phúc – Năm Đông Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Quí Mùi 2003 Tỉnh thành Trà…

  chi tiết
 • Dương Minh Đạt

  Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) – Nước Việt Nam mới Nhà văn tự là…

  chi tiết
 • Dương Hiển Tiến

  Năm sinh Bính Dần 1866 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..